Krzysztof Bartosiak – redaktor naczelny Telewizji Cybina TV, w której prowadzi również swoje autorskie programy: flagowe „WIEŚCI Z FYRTLA”, „RADY DLA RADY” oraz „ZRANIONE DUSZE, ROZWIANE MARZENIA”.  Mieszka w Poznaniu ponad 40 lat. Kocha to miasto i jego mieszkańców. Ma to szczęście, a może i nawet przywilej być nie tylko obserwatorem, ale także brać czynny udział w kreowaniu miejskiej rzeczywistości. Tutaj kończył edukację, podjął pracę zawodową, założył rodzinę i tutaj…odkrył w sobie duszę społecznika.